ekstra Nyhedsbrev | juni 2014
Vises nyhedsbrevet ikke korrekt? Åbn i browser.
Nye momsregler for bærbare PC'er, tablets, mobiltelefoner m.v.
juni 2014. af Administrationsafdelingen
d. 1. juli 2014 indføres nye momsregler, så fremover skal virksomheder fakturere med omvendt betalingspligt af moms på udvalgte varegrupper (jf. momsloven § 46, stk. 1, nr. 8-10).

De nye momsregler indføres af Staten for at begrænse momskarruseller og herigennem provenutab. En virksomhed er som udgangspunkt omfattet af de nye regler, hvis mere end 50 % af virksomhedens samlede salg af berørte varegrupper sker til momsregistrerede virksomheder.

Konteringsmæssigt kan man i bogholderiet lave en ny momskode, der behandler momsen (som ved EU-køb) dvs. en købsmoms (måske ny konto) og modpost på salgsmoms.

De nye regler gælder ikke ved salg til private. Detail-forretninger, herunder også detailsalg via internettet, er derfor undtaget fra reglerne. Det gælder også for deres salg til erhvervsdrivende. Virksomheder, skoler, organisationer, foreninger m.v., der køber det omhandlende it-udstyr i detail-forretninger, bliver derfor faktureret med moms og skal behandle købet efter de almindelige regler.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Administrationsafdelingen på e-mail: info@systemcenter.dk eller på tlf. 87 11 37 20 og tryk "2".
Kilde: http://www.bdo.dk
Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev? Tryk her.